Електроинсталация

МАКСТРОЙ-2 предлага електроинсталационни услуги. Монтаж на кутии за ел. табло, прокарване на кабели по стени и тавани, ел. ключове, контакти, осветителни тела, бойлер, печка, абсорбатор и др.

Електроинсталационни услуги

1. Монтаж на кутия за ел. табло
2. Изтегляне на кабели по скара или в стени и тавани за сухо строителство
3. Монтаж на кабели по стени/ коване, гипсиране/
4. Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола
5. Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола
6. Ел. връзки в разклонителна кутия
7. Монтаж и ел. връзки на автоматични прекъсвачи и дефектотокови защити
8. Монтаж на ел.ключове и контакти
9. Монтаж на осветителни тела, вентилатори за баня, ел. захранване на бойлер, печка, абсорбатор.
10. Къртене на отвот за ел. табло в бетон
11. Къртене на отвот за ел. табло в тухлабетон
12. Направа на канал за кабели в мазилка с греза