За строително-монтажни работи се изготвя индивидуална оферта за всеки обект.