Топлоизолация

МАКСТРОЙ-2 предлага топлоизолация на къщи или част от фасади. Доставка и монтаж на фасадно скеле. Доставка и монтаж на топлоизолационна система BAUMIT. Корекция на улуци, водобранин поли и други допълнителни дейности.

Топлоизолация – труд

Лепене , дюбелиране, шпакловка с мрежа, монтаж на ъгли / собствено фасадно скеле Евростандарт/